دیوار پیش ساخته prefab wall

دیوار پیش ساخته یا دیوار پیشساخته به دیواری گفته میشود که در کارخانه یا کارگاه ساخته شده و به محل پروژه حمل و نصب میشود و معمولا نیاز به ملات یا بنایی خاصی ندارد و بسیار ساده و اسان اجرا میشود

دیوار پیش ساخته و انواع ان انواع دیوار پیش ساخته شامل:

دیوار پیش ساخته داخلی

درای وال

درای وال

دیوار پیش ساخته بیرونی

درای وال

درای وال

دیوار پیش ساخته حصار

دیوار بتنی

دیوار پیش ساخته عایق

درای وال- پانل دیواری عایق دوبل استاد

درای وال- پانل دوبل استاد

انواع مختلف دیوارهای پیش ساخته که در ایران تولید و اجرا میشود و کاربرد دارد

درای وال /dry wall /drywall

درای وال – نصب پوشش prefab wall

درای وال - نصب پوشش

تری دی پنل

تری دی پنل یا تری دی پانل 3d panel /3dpanel

تری دی پنل(3d panel)

ساندویچ پانل یا ساندویچ پنل

ساندویچ پانل سقفی roof sandwich panel

ساندویچ پانل سقفی

روش اجرای هر کدام از این دیوار پیش ساخته prefab wall و کاربرد آنها متفاوت است

روش اجرای ساندویچ پانل دیواری یا ساندویچ پنل دیواری

سقف پیش ساخته ساندویچ پانل

سقف پیش ساخته

روش نصب و اجرای دیوار پیش ساخته بتنی

دیوار پیش ساخته

دیوار پیش ساخته

برای اجرای ساندویچ پانل دیواری نیاز به زیرسازی با پروفیل اهن سبک بصورت شبکه بندی شده متناسب با ارتفاع و طول دیوار می باشد

دیوار پیش ساخته بتنی حصار

دیوار بتنی

فایبر سمنت بورد

فایبرسمنت برد سمنت بورد /fiber cement/cement board /fiber

فایبرسمنت برد

نوعی از دیوار پیش ساخته داخلی و بیرونی ساختمان است که اجرایی بسیار ساده دارد و با توجه به زیبایی و هزینه مناسب یکی از جدیدترین مصالح مورد استفاده در ایران است.

بتن اکسپوز نمای بتنی ساختمان نوعی پوشش سیمانی نما و دیوار پیش ساخته است

cement exposed

بتن اکسپوز